Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1039-2011
(111)  Trademark Number  236501 
(151)  Registration Date  20.01.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  20.06.2021 
(210)  Application Number  1039-2011 
(220)  Application Date  20.06.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  08, 09, 11, 12, 21 
(511)  List of Classified Goods and Services  08 - Ručné nástroje a náradie pre bicykle, najmä kľúče, kliešte, skrutkovače a nitovače reťazí.
09 - Rýchlomery; tachometre; blikavé svetlá; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné prilby; okuliare; puzdrá na okuliare; šnúrky na okuliare; tlakomery (manometre); tlakomery na ventily; navigačné satelitné prístroje.
11 - Bicyklové svetlá a svietidlá.
12 - Bicykle a ich súčasti, akými sú najmä rámy, riadidlá, sedadlá, kolesá, pneumatiky, blatníky, brzdy, ozubené kolesá a súkolesia, reťaze, zvončeky, tlmiče; stojany na bicykle; bicyklové pumpy; batožinové nosiče a košíky na bicykle; detské sedačky na bicykle, návleky na batohy a brašne pre cyklistov; rukoväte na bicykle; omotávky a zátky na volanty bicyklov; pásky do ráfikov bicyklov; tašky a brašne na upevnenie na bicykel.
21 - Fľaše pre cyklistov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KLS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KELLYS BICYCLES s.r.o.; Slnečná cesta 374, Veľké Orvište 
(740)  Attorney(s)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  International Registration Number  1130291 
(800)  International Registration Date  31. 05. 2012 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.06.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.03.2014 3/2014 XA3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2015 10/2015 PD3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.09.2017 9/2017 PD3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2018 12/2018 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 27.01.2021 2/2021 PD3M
8 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 23.02.2022 4/2022 PD3M
10 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
13 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
14 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
 
POZ 1039-2011
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.07.2011 231,50 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 07.07.2011 99,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.01.2012 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.01.2012 16,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.03.2012 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2012 16,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2012 27,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 17.12.2012 17,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.06.2013 17,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2013 27,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.08.2015 8,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.11.2015 3,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.07.2017 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.10.2018 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.12.2020 10,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 09.04.2021 86,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.11.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 80,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1039-2011
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 20.06.2011 Type Delivered
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 22.06.2011 Type Delivered
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.06.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.06.2011 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.06.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.06.2011 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 07.07.2011 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 07.07.2011 Type Sent document
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.07.2011 Type Payment
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.07.2011 Type Payment
výsledok rešerše 13.07.2011 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.07.2011 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 15.07.2011 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 04.08.2011 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 11.08.2011 Type Delivered
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 16.09.2011 Type Delivered
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 19.09.2011 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.09.2011 Type Delivered
Žiadosť o prerušenie v konania 18.11.2011 Type Delivered
Žiadosť o prerušenie v konania 21.11.2011 Type Delivered
všeobecný referátnik 30.11.2011 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.12.2011 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 27.12.2011 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 11.01.2012 Type Sent document
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.01.2012 Type Payment
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 19.01.2012 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2012 Type Delivered
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.01.2012 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Type Payment
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 19.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.03.2012 Type Delivered
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.03.2012 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 04.04.2012 Type Sent document
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 17.05.2012 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
sprievodný list do OMPI 24.05.2012 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 24.05.2012 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 24.05.2012 Type Sent document
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.05.2012 Type Payment
List z OMPI 25.06.2012 Type Delivered
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 17.08.2012 Type Sent document
List z OMPI 31.08.2012 Type Delivered
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 17.09.2012 Type Delivered
Podanie rozkladu 19.09.2012 Type Delivered
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 20.09.2012 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2012 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.10.2012 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 08.10.2012 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 08.10.2012 Type Delivered
Doklad o prevode 08.10.2012 Type Delivered
Notifikácia z OMPI 15.10.2012 Type Delivered
Odôvodnenie rozkladu 17.10.2012 Type Delivered
Odôvodnenie rozkladu 18.10.2012 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2012 Type Payment
všeobecný referátnik 24.10.2012 Type Sent document
predkladacia správa k rozkladu 25.10.2012 Type Internal Letter
Oznámenie o dočasnom stave MOZ 29.10.2012 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.11.2012 Type Sent document
Plná moc 30.11.2012 Type Delivered
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 12.12.2012 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 13.12.2012 Type Sent document
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 19.12.2012 Type Payment
List z OMPI 20.12.2012 Type Delivered
Žiadosť do OMPI o prevod 20.12.2012 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 21.12.2012 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 22.02.2013 Type Delivered
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 11.04.2013 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 11.04.2013 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 11.04.2013 Type Internal Letter
rozhodnutie o rozklade 16.04.2013 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 23.04.2013 Type Delivered
Plná moc 23.04.2013 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.04.2013 Type Delivered
Doklad o prevode 23.04.2013 Type Delivered
Plná moc 23.04.2013 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.06.2013 Type Payment
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.06.2013 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 19.07.2013 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o prevod 25.07.2013 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 25.07.2013 Type Sent document
List z OMPI 26.07.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2013 Type Internal Letter
Notifikácia z OMPI 23.09.2013 Type Delivered
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Type Sent document
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 17.04.2014 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 05.06.2014 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 13.08.2015 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 13.08.2015 Type Delivered
Plná moc 13.08.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 14.08.2015 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 14.08.2015 Type Delivered
Plná moc 14.08.2015 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.08.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 21.09.2015 Type Delivered
všeobecný referátnik 14.10.2015 Type Sent document
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.11.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.11.2015 Type Delivered
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.11.2015 Type Payment
sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.12.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.07.2017 Type Delivered
Generálna plná moc 17.07.2017 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.07.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 17.07.2017 Type Delivered
Generálna plná moc 17.07.2017 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.07.2017 Type Payment
Doplnenie materiálov 20.07.2017 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 20.07.2017 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.10.2018 Type Delivered
Doklad o prevode 09.10.2018 Type Delivered
Plná moc 09.10.2018 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.10.2018 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 17.10.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.10.2018 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 22.10.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.10.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 11.12.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 16.12.2020 Type Sent document
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.12.2020 Type Payment
Doplnenie materiálov 21.12.2020 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 21.12.2020 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2021 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.04.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 13.04.2021 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 11.05.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 24.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 24.11.2021 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 26.11.2021 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 29.11.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.02.2022 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 02.02.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2022 Type Sent document
Informácia z WIPO o obnove platnosti MOZ 14.07.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 12.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 17.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Type Delivered
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 09.11.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 09.11.2022 Type Sent document The fee is recorded in the Administrative Fee tab
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Type Sent document
POZ 1039-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2012 KELLYS BICYCLES s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
2 Prevod majiteľa 11.12.2012 Divinec Peter, Ing. KELLYS BICYCLES s.r.o.
3 Prevod prihlasovatela 18.07.2013 KELLYS BICYCLES s.r.o. Divinec Peter, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
5 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2017 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku