Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1030-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233790 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1030-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Ľadový čaj, nápoje na báze čaju.
32 - Nealkoholické nápoje, ochutené stolové a pramenité vody, ovocné šťavy, sirupy a prípravky na prípravu nápojov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triede 32, propagačná a reklamná činnosť, podpora predaja, prenájom reklamných miest, predvádzanie tovaru, public relations. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.11.17, 25.01.19, 26.04.07, 26.05.06, 26.05.15, 26.05.18, 26.04.24, 27.05.08, 29.01.03, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie