Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1024-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234568 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1024-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.06.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Dietetické a diabetické potraviny upravené na lekárske účely, dietetické a diabetické cestoviny a cereálne výrobky na lekárske účely, jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou požívatín, diabetický chlieb, doplnky výživy na lekárske účely, kandis na lekárske účely.
30 - Cereálne výrobky, pufované cereálne výrobky, müsli, čokoláda, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, cukríky, jemné pečivo, vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov, pastilky (cukríky), bonbóny, karamelky (cukríky), fondán, želé, komprimáty, mentolové cukríky, čokoládové a nečokoládové tyčinky a keksy, koláčiky, čokoládové nápoje, perníky, medovníky, pralinky, puding, sladké drievka (cukrovinky), sušienky, torty, výrobky z kakaa, zákusky, koláče, zmrzlina, žuvačky, pekárenské droždie, kvasnice, prášok do pečiva, cestá, cestá na koláče, cestoviny, droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, chlieb všetkých druhov, pečivo (rožky), sucháre, oblátky, keksy, biskvity, sladké a slané žemle, koláče s plnkou, krekery (slané pečivo), cukrovinky, palacinky, piškóty, pirohy (cestoviny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové cesto, lupienky, vločky (obilninové), vločky, (kukuričné), makaróny, maslové cesto, tukové cesto, potravinárska múka, výrobky z múky, prípravky z obilnín, ovsená múka, ovsená potrava, pšeničná múka (vyrážková), chuťové prísady, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, výrobky z kukuričnej múky, sójová múka, pochutiny na báze obilnín, ryža a výrobky z ryže, výrobky expandované, extrudované, aromatické prípravky do potravín, nálevy (na ochutenie), marináda (chuťové prísady), extrakty, nie na lekárske účely, korenie, koreniny, zmes korenín, konzervačná soľ, príchute (arómy), soľ, cukor, ochutená kuchynská soľ, majonéza, horčica, kečup, sójová omáčka, paradajková omáčka, ocot.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä tovarmi zatriedenými v triedach 5 a 30, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s potravinami a papiernickým tovarom; veľkoobchodná činnosť s potravinami a papierenským tovarom; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.02, 27.07.03, 06.19.11, 05.07.02, 26.01.03, 01.03.09 
(540) Vyjadrenie