Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1021-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203183 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1021-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.09.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Automobily, najmä dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, kryté dodávkové vozidlá, vidlicové zdvižné vozíky, ťažné traktory (traktory) a iné úžitkové vozidlá, nosné diely uvedeného tovaru, všetko v tr. 12. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BOXOB 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.); No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2003 3/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 9/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 1021-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.02.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1021-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 11.04.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 11.12.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 11.12.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.02.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.04.2012 Typ Odoslané
Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 1021-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku