Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1021-2002
(111)  Trademark Number  203183 
(151)  Registration Date  09.06.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.04.2012 
(210)  Application Number  1021-2002 
(220)  Application Date  11.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.03.2003 
(450)  Publication of Registration Date  11.09.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  12 
(511)  List of Classified Goods and Services  12 - Automobily, najmä dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, kryté dodávkové vozidlá, vidlicové zdvižné vozíky, ťažné traktory (traktory) a iné úžitkové vozidlá, nosné diely uvedeného tovaru, všetko v tr. 12. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BOXOB 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.); No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken; JP 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  11.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2003 3/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 9/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 1021-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.04.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.02.2012 132,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1021-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 11.04.2002 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.04.2002 Type Payment
výsledok rešerše 11.12.2002 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 11.12.2002 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.02.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.02.2012 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.04.2012 Type Sent document
Plná moc 27.04.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
POZ 1021-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku