Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3875650
(11)  Číslo patentu  40888 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21160124.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2021 
(97)  Číslo európskeho patentu  3875650 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2002119 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.09.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D03D 1/00  D03D 13/00  D03D 15/283  D03D 15/513   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sofileta; Zi de la Plaine, 1, Avenue de Chantereine, 383 00 Bourgoin Jallieu; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOURET Benoît; 35, rue Malesherbes, 690 06 Lyon; FR;
TUPPIN Laurent; 29, rue Edouard Marion, 383 00 Bourgoin-Jallieu; FR;
LIDEC Maëlis; 300 cours Lafayette, 690 03 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Tkanina na osobnú ochranu a odev obsahujúci takúto tkaninu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.03.2024 
   Maximálna platnosť do  02.03.2041 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3875650
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3875650
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 20.02.2023 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3875650
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.11.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 19.12.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2023 Typ Odoslané
EP 3875650
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku