Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3849194
(11)  Číslo patentu  40404 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  21157930.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3849194 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  38657910 P, 38859210 P, 38861210 P, 40563810 P, 40563510 P, 42360210 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.09.2010, 30.09.2010, 01.10.2010, 21.10.2010, 21.10.2010, 16.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.07.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2624567 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics, Inc.; 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM Jungsun; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
PARK Seungwook; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
SUNG Jaewon; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
PARK Joonyoung; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
JEON Byeongmoon; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
LIM Jaehyun; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
JEON Yongjoon; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR;
CHOI Younghee; LG Electronics Inc. Convergence R&D Lab. 221 Yangjae-dong Seocho-gu, 137-130 Seoul; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob pre delenie bloku a dekódovacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2624567 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.09.2023 
   Maximálna platnosť do  02.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3849194
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3849194
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3849194
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.10.2022 Typ Odoslané
EP 3849194
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku