Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3924707
(11)  Číslo patentu  40177 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20717728.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.03.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3924707 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500142019 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.03.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.12.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01M 1/04  G01M 17/02  B60C 25/00  B60B 30/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SK2020/050003 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/185170 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ME-INSPECTION SK, s.r.o.; Drobného 25A, 841 01 Bratislava 42; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRASNANSKY Pavol; Ivana Bukovcana 20, 841 08 Bratislava 49; SK;
KRIZ Miroslav; Pavla Horova 12, 841 07 Bratislava 49; SK;
JUHAS Martin; Hlavacikova 41, 841 05 Bratislava 4; SK;
SEVCEK Michal; Gallayova 3, 841 02 Bratislava 42; SK;
SRAMEK Marian; Jana Raka 5, 841 06 Bratislava 48; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Upínací mechanizmus pre zariadenie na testovanie pneumatík a spôsob upnutia testovanej pneumatiky do upínacieho mechanizmu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.03.2024 
   Maximálna platnosť do  06.03.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3924707
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3924707
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.01.2023 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3924707
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 04.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.09.2022 Typ Odoslané
EP 3924707
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku