Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3959021
(11)  Patent Number  40509 
(96)  European Application Number  20717067.1 
(96)  European Application Date  17.04.2020 
(97)  European Patent Number  3959021 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  24.08.2022 
(31)  Priority Number  19170439 
(32)  Priority Date  20.04.2019 
(33)  Country or Authority of Priority  EP 
(97)  European Application Publication Date  02.03.2022 
(45)  European Patent Translation Publication Date  24.11.2022 
(51)  International Patent Classification  B21B 1/46  B21B 3/00  B21B 45/06   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2020/060867 
(87)  International Publication Number  WO 2020/216686 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Tata Steel IJmuiden B.V.; Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord; NL 
(72)  Inventor(s)  MELFO PRADA Wanda, Maria, Carolina; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
HUISERT Mattheüs, Hendrik, Marinus; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
WESTENDORP Albert, Edgar; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
VAN DOK Richard, Alexander; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
VAN EIJK Koert; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Title  Metóda výroby oceľového pásu s vysokou pevnosťou obsahujúceho kremík s vysokou kvalitou povrchu a uvedený oceľový pás vyrobený uplatnením uvedenej metódy 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  17.04.2023 
   Patent in Force maximum until  17.04.2040 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3959021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2022 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3959021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3959021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 21.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.09.2022 Type Delivered
Doplnenie materiálov 22.09.2022 Type Delivered
Plná moc 22.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Type Sent document
EP 3959021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku