Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3959021
(11)  Číslo patentu  40509 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20717067.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.04.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3959021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  19170439 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.04.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.03.2022 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21B 1/46  B21B 3/00  B21B 45/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2020/060867 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/216686 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tata Steel IJmuiden B.V.; Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MELFO PRADA Wanda, Maria, Carolina; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
HUISERT Mattheüs, Hendrik, Marinus; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
WESTENDORP Albert, Edgar; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
VAN DOK Richard, Alexander; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL;
VAN EIJK Koert; c.o. Tata Steel Nederland Technology B.V. Group Intellectual Property Services 3G.37 P.O. Box 10000, 1970 CA IJmuiden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Metóda výroby oceľového pásu s vysokou pevnosťou obsahujúceho kremík s vysokou kvalitou povrchu a uvedený oceľový pás vyrobený uplatnením uvedenej metódy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.04.2023 
   Maximálna platnosť do  17.04.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3959021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3959021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3959021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3959021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku