Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3695708
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20455001.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.02.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3695708 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  501162019 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.02.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01G 25/09  A01M 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unger, Georg; Grünentorgasse 12/10, 1090 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Unger Georg; Grünentorgasse 12/10, 1090 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(54)  Názov  Mobilný zavlažovací systém pre poľnohospodárstvo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3695708
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3695708
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3695708
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP Typ Odoslané
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 14.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2022 Typ Doručené
EP 3695708
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku