Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3766582
(11)  Číslo patentu  39959 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20194991.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3766582 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201518767 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01F 31/00  B01F 31/23  B01L 3/00  C12M 1/00  C12M 1/32  C12M 1/34  C12M 1/42  C12M 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3365107 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fibrofind IP Limited; 12 Regent Terrace, Gateshead Tyne and Wear NE8 1LU; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OAKLEY Fiona; University of Newcastle upon Tyne Kings Gate, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU; GB;
BORTHWICK Lee; University of Newcastle upon Tyne Kings Gate, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU; GB;
GRIFFITHS Clive; University of Newcastle upon Tyne Kings Gate, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU; GB;
DRINNAN Michael; University of Newcastle upon Tyne Kings Gate, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Kultivácia buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3365107 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2022 
   Maximálna platnosť do  21.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.09.2022 17/2022 SC4A
 
EP 3766582
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3766582
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3766582
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.08.2022 Typ Odoslané
EP 3766582
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku