Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3795177
(11)  Číslo patentu  40100 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20193185.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3795177 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2015/060357 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 14/725  C07K 7/06  C07K 14/47  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3294333 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioNTech Cell & Gene Therapies GmbH; An der Goldgrube 12, 551 31 Mainz; DE;
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH; Freiligrathstrasse 12, 551 31 Mainz; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAHIN Ugur; Philipp-von-Zabern-Platz 1, 551 16 Mainz; DE;
TÜRECI Özlem; Philipp-von-Zabern-Platz 1, 551 16 Mainz; DE;
SIMON Petra; Silvanerstraße 33, 551 29 Mainz; DE;
OMOKOKO Tana; Franz-Werfel-Straße 20, 551 22 Mainz; DE;
BREITKREUZ Andrea; Trifelsstraße 47, 675 51 Worms; DE;
MROZ Karolina Anna; Zietenring 3, 651 95 Wiesbaden; DE;
HEBICH Lisa; Steinäckersiedlung 3, 673 04 Kerzenheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Imunoreceptory a T-bunkové epitopy špecifické pre klaudín 18.2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3294333 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2023 
   Maximálna platnosť do  09.05.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3795177
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3795177
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.07.2022 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3795177
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2022 Typ Odoslané
EP 3795177
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku