Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3778526
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20191443.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3778526 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1652118 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3429976 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN PLACO; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DION Yann; 143, Avenue Gambetta, 931 90 LIVRY GARGAN; FR;
CHUDA Katarzyna; 10, Rue des Frères Chausson, 926 00 ASNIERES SUR SEINE; FR;
DEMATHIEU-ROELTGEN Caroline; 34, Avenue Clémenceau, 771 00 MEAUX; FR;
CHENAL Marion; 25, Rue des Deux CommunesBat C1 404, 931 00 MONTREUIL; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Sadrokartónová doska 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3429976 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3778526
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3778526
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3778526
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.06.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 26.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 26.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3778526
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku