Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3735814
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20180727.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.10.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3735814 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201700128607 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.11.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  18807697.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2018/058386 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/092538 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maschio Gaspardo S.p.A.; Via Marcello 73, 35011 Campodarsego (PD); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DONADON, Gianfranco; via SS. Martiri, 33, 30023 Concordia Sagittaria (VE); IT;
BOT, Luigi Giovanni; via Pastrengo, 1, 30026 Portogruaro (VE); IT;
MIOLO, Bruno; via Rinascimento, 31, 30023 Concordia Sagittaria (VE); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Sejací prvok pre presné poľnohospodárske sejacie zariadenia a sejacie zariadenie obsahujúce prvok tohto druhu 
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  18807697.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov  PDF 
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok 10.03.2021 5/2021 BA9A
 
EP 3735814
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 29.01.2021 5,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3735814
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3735814
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka 28.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Patentové nároky 28.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu patentových nárokov 02.02.2021 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 18.02.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.02.2021 Typ Doručené
Identifikátor osoby 22.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 22.02.2021 Typ Doručené
EP 3735814
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku