Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3756953
(11)  Číslo patentu  40270 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20178420.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.06.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3756953 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  108122514 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  TW 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 9/10  B60R 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  King Rack Industrial Co., Ltd.; No. 152, Shunfan Rd. Dajia Dist., Taichung City; TW 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wang Chiu-Kuei; C/O KING RACK INDUSTRIAL CO., LTD.No.152, Shunfan Rd., Dajia Dist, Taichung City; TW;
Espesset Hugues Sylvain; c/o KING RACK INDUSTRIAL CO., LTD. No.152, Shunfan Rd., Dajia Dist, Taichung City; TW 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Nosič bicykla s polohovacím členom predného kolesa  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.06.2023 
   Maximálna platnosť do  05.06.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3756953
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3756953
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3756953
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 25.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.10.2022 Typ Odoslané
EP 3756953
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku