Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3725778
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20177837.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.09.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3725778 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261699351 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 233/86  A61K 31/4164  A61P 35/00  A61K 31/4166  A61K 9/16  A61P 13/08  A61P 15/00  A61P 15/08  A61P 15/14  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  13766437.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medivation Prostate Therapeutics LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US;
Astellas Pharma Inc.; 2-5-1, Nihonbashi-Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8411; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LORENZ, Douglas Alan; c/o Bend Research 64550 Research Road, Bend, OR 97701; US;
KONAGURTHU, Sanjay; c/o Bend Research 64550 Research Road, Bend, OR 97701; US;
WALD, Randy J.; c/o Bend Research 64550 Research Road, Bend, OR 97701; US;
EVERETT, Jason A.; c/o Bend Research 64550 Research Road, Bend, OR 97701; US;
MATZ, Sheila; c/o Medivation Prostate Therapeutics LLC 525 Market Street 36th Floor, San Francisco, CA 94105; US;
TAKAISHI, Yuuki; c/o Astrellas Pharma Inc. 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411; JP;
SAKAI, Toshiro; c/o Astrellas Pharma Inc. 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411; JP;
IRIE, Ryousuke; c/o Astrellas Pharma Inc. 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411; JP;
OBA, Shinsuke; c/o Astrellas Pharma Inc. 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411; JP;
TOYOTA, Hiroyasu; c/o Astrellas Pharma Inc. 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411; JP;
NISHIMURA, Koji; c/o Astrellas Pharma Inc. 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411; JP;
KANBAYASHI, Atsushi; c/o Astrellas Pharma Inc. 3-11 Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo 103-8411; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Formulácia enzalutamidu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  13766437.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3725778
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.09.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3725778
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 13.09.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 13.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2021 Typ Platba
EP 3725778
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku