Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3714922
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20175559.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2018 
(97)  Číslo európskeho patentu  3714922 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201762529784 P, 201762576362 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2017, 24.10.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/142  A61M 5/14  A61M 5/145  A61M 5/158   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  18746300.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Neuroderm Ltd; 3 Pekeris Street Rabin Science Park, 7670212 Rehovot; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHOR Eran; 27 Sokolov St., 6248427 Tel-Aviv; IL;
MOR Tsabar; 28 Tamar St., 1794000 Adi; IL;
BEN DAVID Tamir; 55 Mivtza Kadesh St, 6998827 Tel Aviv; IL;
LILACH Nir; 70 Kfar Yehoshua, 3658200 Kfar Yehoshua; IL;
GROSSFELD Rami; 4a Eitanim St., 3438425 Haifa; IL;
ALFANDARI Shai; 115 Ramat Hashofet, 1923800 Ramat Hashofet; IL;
NADLER Ram; 74 Hakongress, 2622296 Haifa; IL;
GOLOM Dmitry; 8/1 Edmond Peleg, 3570512 Haifa; IL;
SHAKI Daniel; 35 Nordau St., 4658518 Herzliya; IL;
TIKOCHINSKY Yoav; 12 Engel St., 6522420 Tel Aviv; IL;
OZSUMER Serdar; Via Pietro Borsieri 28, 201 59 Milano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  18746300.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3714922
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3714922
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.06.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3714922
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 3714922
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku