Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3713231
(11)  Číslo patentu  37847 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20175076.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3713231 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100003555 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/105  H04N 19/96  H04N 19/119   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11733079.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM, Il-Koo; 109-1903 GS Xi Apt. Cheongho-dong Osan-si, Gyeonggi-do; KR;
MIN, Jung-Hye; 1004-704 Bangjuk Maeul Yeongtong Tranchae Apt. Mangpo-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
JUNG, Hae-Kyung; 225-3303 Park Rio Apt. Jamsil 4-dong Songpa-gu, Seoul; KR;
LEE, Sun-Il; 105-1201 Poonglim Apt. Pungdeokcheon 1-dong Suji-gu Yongin-si, Gyeonggi-do; KR;
CHEON, Min-Su; (601) 337-65 Woncheon-dong Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na kódovanie videa a zariadenie na dekódovanie videa zvážením poradia preskočenia a rozdelenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11733079.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.01.2022 
   Maximálna platnosť do  13.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3713231
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3713231
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.08.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.08.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 12.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2021 Typ Odoslané
EP 3713231
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku