Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3697097
(11)  Číslo patentu  40590 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20164482.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.11.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3697097 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462087035 P, 2015219859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2014, 09.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 21/2343  H04N 19/70  H04N 21/236  H04N 21/4402  H04N 19/85  H04N 19/98  H04N 21/434   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  15866173.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.; 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DRUGEON Virginie; c/o Panasonic AVC Langen Development Centre Mozastrasse 4C, 632 25 Langen; DE;
NISHI Takahiro; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP;
TOMA Tadamasa; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na generovanie dát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  15866173.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.11.2023 
   Maximálna platnosť do  27.11.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3697097
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3697097
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3697097
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
EP 3697097
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku