Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3721888
(11)  Číslo patentu  40886 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20163565.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3721888 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361761133 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/17  C07K 16/28  A61P 31/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  14748994.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University; Office of the General Counsel Building 170, Third Floor, Main Quad P.O. Box 20386, Stanford, CA 94305-2038; US;
The United States of America, as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services; 6011 Executive Boulevard, Suite 325, MSC 7660, Bethesda, MD 20892-7660; US;
The Regents of the University of California; 1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, CA 94607-5200; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEISKOPF Kipp; 28 Stanton Road, Unit 5, 024 45 Brookline, MA Massachusetts; US;
HASENKRUG Kim J.; 1990 Red Crow Road, 598 75 Victor, MT Montana; US;
STODDART Cheryl A.; 360 Esplanade Avenue Apt. 10, 940 44 Pacifica, CA California; US;
MCCUNE Joseph M.; 904 Steiner Street, 941 17 San Francisco, CA California; US;
WEISSMAN Irving L.; 747 Santa Ynez Street, 943 05 Stanford, CA California; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Terapie cieliace na CD47 na liečenie infekčného ochorenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  14748994.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.02.2023 
   Maximálna platnosť do  05.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3721888
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3721888
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.01.2023 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3721888
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 09.01.2023 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2023 Typ Odoslané
EP 3721888
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku