Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3705823
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20160552.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3705823 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102019105522 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.03.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25D 29/00  F25B 45/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vaillant GmbH; Berghauser Strasse 40, 428 59 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lingk, Tobias; Bahnhofstr. 20, 42799 Leichlingen; DE;
Krampe-Zadler, Christof; Am Katzenbuckel, 44628 Herne; DE;
Spahn, Hans-Josef; Nordstraße 10, 40699 Erkrath; DE;
Szuder, Thomas-Friedrich; Im Winkel 4, 51379 Leverkusen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zariadenie pre bezpečný servisný zásah na kryte a spôsob otvorenia krytu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3705823
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3705823
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 07.03.2022 66,00 EUR 3

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3705823
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.03.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 17.03.2022 Typ Doručené
Opis 17.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 3705823
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku