Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3872236
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20160190.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.02.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3872236 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.09.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25D 5/08  C25D 17/00  C25D 21/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Semsysco GmbH; Karolingerstrasse 7C, 5020 Salzburg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ÖTZLINGER, Herbert; Hallwanger Landesstrasse 50, 5300 Hallwang; AT;
GLEISSNER, Andreas; Steinwandweg 3, 9873 Döbriach; AT;
KNOLL, Oliver; Bayernstrasse 5, 5020 Salzburg; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Distribučný systém pre procesnú kvapalinu na chemickú a/alebo elektrolytickú povrchovú úpravu substrátu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3872236
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3872236
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 22.03.2022 66,00 EUR 3
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 04.04.2022 66,00 EUR 3 16.05.2022 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3872236
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 11.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.06.2022 Typ Odoslané
EP 3872236
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku