Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3685690
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20155824.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3685690 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361897193 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 47/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  14799116.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nicoventures Trading Limited; Globe House 1 Water Street, London WC2R 3LA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAPROCKI Benjamin John; 803 Lindsay Way, 535 27 Cottage Grove, Wisconsin; US;
WILKE Andrew Paul; 2419 Willard Avenue, 537 04 Madison, Wisconsin; US;
ROBEY Raymond John; 2235 West Lawn Avenue, 537 11 Madison, Wisconsin; US;
ROBINSON Jesse Eugene; 2343 Clover Lane, 535 45 Janesville, Wisconsin; US;
TIAN Feng; 204 Saint Teresa Terrace 7, 537 16 Monona, Wisconsin; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  14799116.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3685690
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3685690
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3685690
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 04.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.07.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.09.2022 Typ Odoslané
EP 3685690
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku