Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3666771
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20154651.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.06.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3666771 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201662352792 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.06.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 401/04  C07D 249/06  A61K 31/4192  A61K 31/4439  A61P 11/06  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bristol-Myers Squibb Company; Route 206 & Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cheng, Peter Tai Wah; Bristol-Myers Squibb Company 350 Carter Road, Hopewell, New Jersey 08540; US;
Kaltenbach, Robert F. III; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
Li, Jun; 1700 Saw Grass Ct, Pittsburgh, PA 15237; US;
Shi, Jun; Bristol-Myers Squibb Company 350 Carter Road, Hopewell, New Jersey 08540; US;
Shi, Yan; Bristol-Myers Squibb Company 350 Carter Road, Hopewell, New Jersey 08540; US;
Tao, Shiwei; Bristol-Myers Squibb Company 350 Carter Road, Hopewell, New Jersey 08540; US;
Zhang, Hao; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
Dhanusu, Suresh; SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED, Biocon Special Economic Zone Biocon Park Plot No. 2&3, Bommasandra Industrial Area IV Phase, Jigani Link Road Bommasandra, 560099 Bangalore; IN;
Selvakumar, Kumaravel; SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED, Biocon Special Economic Zone Biocon Park Plot No. 2&3, Bommasandra Industrial Area IV Phase, Jigani Link Road Bommasandra, 560099 Bangalore; IN;
Reddigunta, Ramesh Babu; 26 Iruvaram Village and Post Chittoor District, 517128 Andhra Pradesh; IN;
Walker, Steven J.; 2810 Woodhams ave, Portage, MI 49002; US;
Kennedy, Lawrence J.; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
Corte, James R.; Route 206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543; US;
Fang, Tianan; Bristol-Myers Squibb Company 350 Carter Road, Hopewell, New Jersey 08540; US;
Jusuf, Sutjano; Bristol-Myers Squibb Company 350 Carter Road, Hopewell, New Jersey 08540; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Antagonisty LPA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3666771
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3666771
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.11.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3666771
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku