Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3678097
(11)  Číslo patentu  35909 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20154535.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  3678097 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  470712 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06T 9/00  H04N 5/262  G06T 5/00  G06T 5/10  H04N 19/85  H04N 19/61   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1627360 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dolby International AB; Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOBILANSKY, Alexander; 1165 P.O. Box, Glen 03838 - NH; US;
GOMILA, Cristina; 5 Rue de la Bretonniere, 35510 Cesson Sevigne; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na reprezentovanie granularity obrazu jedným alebo viacerými parametrami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1627360 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2023 
   Maximálna platnosť do  30.03.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 2/2021 SC4A
 
EP 3678097
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3678097
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 23.02.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 24.02.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3678097
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.12.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.12.2020 Typ Odoslané
EP 3678097
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku