Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3750666
(11)  Číslo patentu  40837 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  20000199.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2020 
(97)  Číslo európskeho patentu  3750666 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  43019819, 43019919, 43020019 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.06.2019, 10.06.2019, 10.06.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL, PL, PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/348  B23K 9/00  B23K 9/025  B23K 9/028  B23K 9/18  B23K 26/00  B23K 26/262  B23K 26/282  B23K 26/32  B23K 28/02  B65D 90/00  B23K 101/00  B23K 101/12  B23K 103/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chemet S.A.; Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ADAMIEC Janusz; Brynowska 34, 40-585 Katowice; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(54)  Názov  Spôsoby zvárania plynových nádrží železničných cisternových vozňov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.05.2023 
   Maximálna platnosť do  29.05.2040 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3750666
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 01.12.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3750666
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3750666
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 30.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.12.2022 Typ Odoslané
EP 3750666
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku