Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3826807
(11)  Číslo patentu  40024 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19827595.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3826807 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018008920 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.06.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24D 5/12  B24D 5/14  B24D 7/14  B24D 7/06  B24B 27/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2019/000296 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/098852 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klingspor AG; Hüttenstrasse 36, 357 08 Haiger; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WITTMANN Armin; Itteler Straße 10, 542 98 Welschbillig; DE;
FERRING Jonas; Grabenstraße 25, 543 29 Konz; DE;
EHLENZ Tobias; Hauptstraße 3, 546 12 Lasel; DE;
ROBERT Dietmar; In der Kirchheck 3, 543 46 Mehring; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Deliaci, brúsny a leštiaci kotúč, deliace zariadenie a spôsob spracovania obrobkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Maximálna platnosť do  13.11.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.09.2022 18/2022 SC4A
 
EP 3826807
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3826807
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 03.11.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3826807
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 29.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.09.2022 Typ Odoslané
EP 3826807
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku