Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3688646
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19823872.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3688646 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201919026161 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41J 2/175  G06F 13/42  G06F 21/44  G06F 21/60   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2019064297 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2020117848 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.; 10300 Energy Drive, Spring, TX 77389; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STUDER, Anthony D.; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4241; US;
WEAVER, Quinton B.; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4241; US;
OLSEN, David N.; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4241; US;
GARDNER, James Michael; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4241; US;
RING, James William; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4241; US;
ROETHIG, David Owen; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4241; US;
BAKKER, Christopher Hans; 1070 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330-4241; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3688646
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3688646
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3688646
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3688646
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku