Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3893687
(11)  Číslo patentu  40714 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19813838.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3893687 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018221393 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.10.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A43B 23/08  A43B 23/17  A43B 23/26  B29C 41/36  B29C 43/00  B29C 43/34  B29C 67/08  A45C 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/083606 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/120243 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rhenoflex GmbH; Giulinistr. 2, 670 65 Ludwigshafen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JÄRGER Henritte; Eckbachring 52, 672 59 Heuchelheim bei Frankenthal; DE;
AMES Sebastian; Humboldstr. 2, 681 69 Mannheim; DE;
MILKOVIC Slavica; c/o Rheno Shoe Components Vietnam Co. Ltd. Lot 25, Linh Trung III Export Processing and Industrial Zone An Tinh Hamlet Trang Bang District, 840000 Tay Ninh Province; VN 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Zariadenie na nanášanie prášku a postup výroby výstuh z práškového materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3893687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3893687
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 18.11.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3893687
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2022 Typ Odoslané
EP 3893687
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku