Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3867428
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19808632.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3867428 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1859665 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.08.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D03D 15/43  D03D 15/49  D03D 15/58  D02G 3/40  D03D 27/18  D03D 15/47   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2019/052462 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/079374 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Serge Ferrari SAS; Zone Industrielle de la Tour du Pin, 381 10 Saint Jean de Soudain; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOLLE Anaïs; 27 Rue Roposte, 690 03 LYON; FR;
TAPIE Emmanuel; 14 Rue de la Bouverie, 385 00 VOIRON; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3867428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3867428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3867428
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2022 Typ Doručené
Opis 08.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 12.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
EP 3867428
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku