Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3643498
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19800151.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3643498 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2018089655 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 25/04  B32B 25/08  B32B 25/12  B32B 25/20  B32B 27/08  B32B 27/20  B32B 27/26  B32B 27/28  B32B 27/32  B32B 7/10  C08J 3/26  C08J 5/12  C08K 3/013  C08K 3/11  C08K 3/22  C08L 101/00  C09J 7/10  H01L 21/48  H01L 23/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2019017145 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019216190 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fuji Polymer Industries Co., Ltd.; 21-11, Chiyoda 5-chome Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0012; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIKUCHI, Setsuo; c/o Fuji Polymer Industries Co., Ltd. Aichi Factory 175, Kajiyashiki-cho, Toyota-shi, Aichi 470-0533; JP;
KATAISHI, Takumi; c/o Fuji Polymer Industries Co., Ltd. Aichi Factory 175, Kajiyashiki-cho, Toyota-shi, Aichi 470-0533; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3643498
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3643498
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3643498
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3643498
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku