Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3728515
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19798541.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3728515 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018125754 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09C 1/30  C09C 3/06  C09K 11/02  C09K 11/77   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2019077980 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2020079003 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leuchtstoffwerk Breitungen GmbH; Lange Sömme 17, 98597 Breitungen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RÖSLER, Sylke; Scheidlerstrasse 26, 99817 Eisenach; DE;
SCHMIDT, Anne; Hans-Beimler-Weg 2, 36433 Bad Salzungen; DE;
UHLICH, Dominik; Eisenacher Straße 44a, 36448 Bad Leibenstein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3728515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3728515
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3728515
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3728515
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku