Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3656777
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19795888.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3656777 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20180049543 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 5/02  C09K 11/06  G02F 1/13357   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2019005172 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019212219 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG CHEM, LTD.; 128, Yeoui-daero,, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336,; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OH, Hye Mi; LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122; KR;
SHIN, Dong Mok; LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122; KR;
KIM, Nari; LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122; KR;
KIM, Ji Ho; LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34122; KR;
MIN, Sung Yong; LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-gu Daejeon 34122; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3656777
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3656777
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3656777
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3656777
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku