Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3827209
(11)  Číslo patentu  40721 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19786265.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3827209 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018124909 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.06.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27D 9/00  C21D 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2019/100834 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/074038 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH; Röntgenstrasse 2-4, 574 39 Attendorn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLESCH Volker; Auf dem Arnsbeul 35, 574 39 Attendorn; DE;
MÜLLER Björn; Antoniusstraße 29, 574 39 Attendorn; DE;
MÜLLER Patrick; Nussbaumweg 17, 573 99 Kirchhundem; DE;
WINDERLICH Maik; Vorm Heiensiepen 10, 574 89 Drolshagen; DE;
WISNIA Thorsten; Am Hellepädchen 117, 574 39 Attendorn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na chladenie nástroja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.09.2023 
   Maximálna platnosť do  24.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 3827209
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3827209
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 16.09.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3827209
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.08.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2022 Typ Odoslané
EP 3827209
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku