Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3811035
(11)  Číslo patentu  40325 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19761772.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.08.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3811035 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18191495 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01D 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/072085 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/043519 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Siemens Aktiengesellschaft; Werner-von-Siemens-Straße 1, 803 33 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HARTUNG Jörn; Rue Henri Guillaumet 15, 134 05 Berlin; DE;
HOLST Jens-Christian; Karlsruherstraße 10A, 107 11 Berlin; DE;
JAEGER Florian Ansgar; Blücherstr. 34, 109 61 Berlin; DE;
MOEGELIN Nicolas; Am Fischtal 79, 141 69 Berlin; DE;
MÜLLER Katrin; Sigmaringer Str. 26, 107 13 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob overovania senzorov v sieti senzorov a sieť senzorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.08.2023 
   Maximálna platnosť do  19.08.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3811035
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3811035
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.08.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3811035
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2022 Typ Odoslané
EP 3811035
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku