Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3820298
(11)  Číslo patentu  40788 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19756090.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3820298 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  505982018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.05.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23C 20/02  A23L 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2019/060229 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/010378 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Feel Good Handel-GmbH; Römerstrasse 14, 2514 Traiskirchen; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ESCHNER Andreas; Albrechtgasse 95, 2500 Baden; AT;
WEISS Lukas; Joseph Haydn Gasse 16/7/21, 2514 Traiskirchen; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Nechladené tofu s predĺženou trvanlivosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2023 
   Maximálna platnosť do  11.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3820298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 29.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3820298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3820298
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.11.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 25.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2022 Typ Odoslané
EP 3820298
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku