Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3639539
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19748841.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.08.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3639539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18188487 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.08.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 4/90   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2019071295 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2020030731 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IPCom GmbH & Co. KG; Zugspitzstrasse 15, 82049 Pullach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHMIDT, Andreas; Alter Weg 2, 38124 Braunschweig; DE;
HANS, Martin; Lavesring 10, 31162 Bad Salzdetfurth; DE;
LUFT, Achim; Maibaumstraße 7h, 38118 Braunschweig; DE;
BIENAS, Maik; Buchenweg 1, 38170 Schöppenstedt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3639539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3639539
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3639539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3639539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku