Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3840600
(11)  Číslo patentu  40592 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19748819.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3840600 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10152018, 1672019 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.08.2018, 12.02.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH, CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.06.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A41B 11/00  A61F 13/08  A41B 11/02  A41B 11/14  A41D 13/00  A63B 21/055   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/070683 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/038694 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  X-Technology Swiss GmbH; Samstagernstrasse 45, 8832 Wollerau; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LAMBERTZ Bodo; Breitenstrasse 51, 8853 Wilen bei Wollerau Schwyz; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Športové ponožky alebo športová bandáž 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.07.2023 
   Maximálna platnosť do  31.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3840600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3840600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.11.2022 165,00 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3840600
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.11.2022 Typ Odoslané
EP 3840600
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku