Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3823542
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19745320.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3823542 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20180994 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/04  A61B 17/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NO2019/050135 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/017976 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ocak, Ubbat; Gråbjørnvegen 23, 3917 Porsgrunn; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAVELS PETERSEN, Erik; Rørabakken 84, 3949 Porsgrunn; NO;
RØNNINGEN, Martin W.; Schønbergs vei 32 A, 3770 Kragerø; NO;
OCAK, Ubbat; Gråbjørnvegen 23, 3917 Porsgrunn; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  Šijací člen, šijacia ihla a šijacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3823542
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3823542
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3823542
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.04.2022 Typ Odoslané
EP 3823542
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku