Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3827270
(11)  Číslo patentu  40649 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19742530.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3827270 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018117815 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.07.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.06.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 27/20  G01R 15/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/067760 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/020586 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AMAD MENNEKES HOLDING GMBH & CO. KG; Aloys-Mennekes-Straße 1, 573 99 Kirchhundem; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LUBELEY Markus; Zum Rüsperwald 47, 573 99 Kirchhundem; DE;
DIDAM Stephan; Auf der Helle 11, 573 92 Schmallenberg; DE;
KLOS Stefan; Heidenstraße 17, 573 92 Schmallenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Monitorovanie kontaktnej oblasti v zásuvkovom spojení  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3827270
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3827270
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3827270
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2022 Typ Odoslané
EP 3827270
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku