Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3793869
(11)  Číslo patentu  39958 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19736576.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3793869 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018118658 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.08.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 19/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2019/100595 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/025080 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH; Röntgenstrasse 2-4, 574 39 Attendorn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLEMENS Andre; Simonspike 2, 574 89 Drolshagen; DE;
ROTTMANN Ralf; Franz-Hitze-Str. 28, 574 89 Drolshagen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zostava nárazníka pre motorové vozidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.06.2023 
   Maximálna platnosť do  26.06.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.09.2022 17/2022 SC4A
 
EP 3793869
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3793869
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 14.06.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3793869
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2022 Typ Odoslané
EP 3793869
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku