Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3658312
(11)  Číslo patentu  40784 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19732534.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3658312 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018115066 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 35/04  B21J 5/10  B21J 13/02  B21J 9/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2019/100517 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/242807 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Steuler Korrosionsschutz Holding GmbH; Im Berggarten 1, 564 27 Siershahn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLODT Johannes; Auf'm Charweg 8, 561 12 Lahnstein; DE;
RUWIER Klaus Guido; Sarmatiaweg 7, 535 57 Bad Hönningen; DE;
SCHÖNWELSKI Werner; Fliederstraße 4, 565 66 Neuwied; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Vychyľovacie zariadenia na vychýlenie prúdu taveniny v súprave na liatie spodkom pri odlievaní ingotov, súprava na liatie spodkom, lisovací nástroj a spôsob výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.06.2023 
   Maximálna platnosť do  06.06.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3658312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3658312
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3658312
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2022 Typ Odoslané
EP 3658312
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku