Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3681500
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19729883.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3681500 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201862662144 P, 201862780117 P, 201962790957 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.04.2018, 14.12.2018, 10.01.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4178  A61K 9/08  A61P 27/10  A61P 27/02  A61K 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2019/028917 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/209955 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Allergan, Inc.; 2525 Dupont Drive, 926 12 Irvine, California; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROBINSON Michael; 200 Pacific Coast Highway, 147, 926 06 Huntington Beach, California; US;
DIBAS Mohammed; 1658 Honors Circle, 928 83 Corona, California; US;
GIYANANI Jaya; 25 Palatine, 926 12 Irvine, California; US;
GORE Anuradha; 12 Dove Street, 926 56 Aliso Viejo, California; US;
LEE Sungwook; 7911 E. Santa Cruz Ave., 928 69 Orange, California; US;
LIU Haixia; 26 Diamond, 926 20 Irvine, California; US;
MORGAN Aileen; 38 Sunny Slope, 926 88 Rancho Santa Margarita, California; US;
ZHOU Jihao; 21 Roquedo, 926 88 Rancho Santa Margarita, California; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3681500
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3681500
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.06.2022 165,00 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3681500
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
EP 3681500
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku