Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3684653
(11)  Číslo patentu  40618 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19728315.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.05.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3684653 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018006702 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.08.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.07.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 21/215   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/000152 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/038595 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  K.L. Kaschier- und Laminier GmbH; Gewerbepark Kopenhagener Strasse 3, 484 55 Bad Bentheim-Gildehaus; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHULZE WEHNINCK Rembert; Ludwig-Behr-Straße 4, 823 27 Tutzing; DE;
RORING Albert; Wehling-Schücking-Straße 19, 485 99 Gronau-Epe; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Kryt airbagu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Maximálna platnosť do  17.05.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3684653
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3684653
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3684653
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
EP 3684653
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku