Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3794166
(11)  Číslo patentu  40492 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19724497.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.05.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3794166 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18172598 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25C 7/02  C25C 1/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/062637 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/219821 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AURUBIS BEERSE; Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE VISSCHER Yves; Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse; BE;
VANDEVELDE Mark; Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse; BE;
JERROUDI Rafik; Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse; BE;
COLETTI Bert; Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse; BE;
GORIS Jan, Dirk A.; Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse; BE;
GEENEN Charles; Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zlepšenie elektrolytickej rafinácie medi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.05.2023 
   Maximálna platnosť do  16.05.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3794166
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3794166
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3794166
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.09.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
EP 3794166
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku