Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3768060
(11)  Číslo patentu  40779 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19721006.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.03.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3768060 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  800101 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  HU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01B 29/04  A01B 29/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/HU2019/050011 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/180472 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Horváth, Benedek; Szirom 26, 6000 Kecskemét; HU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Horváth Benedek; Szirom 26, 6000 Kecskemét; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(54)  Názov  Poľnohospodárske náradie na obrábanie pôdy, hlavne klietkový valec 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.03.2024 
   Maximálna platnosť do  18.03.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3768060
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3768060
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.02.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3768060
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.11.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 23.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2022 Typ Odoslané
EP 3768060
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku