Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3787976
(11)  Číslo patentu  39648 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19720570.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3787976 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  503692018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65B 11/00  B65B 9/06  B65B 41/14  B65B 49/16  B65B 49/14  B65B 51/14  B65B 11/58  B65B 11/08  B65B 61/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/060891 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/211228 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Springer Maschinenfabrik GmbH; Hans-Springer-Straße 2, 9360 Friesach; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FRISCH, Clemens; St. Veit in der Gegend 61, 8820 Neumarkt; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Fóliovacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.04.2023 
   Maximálna platnosť do  29.04.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.07.2022 13/2022 SC4A
 
EP 3787976
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3787976
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 21.04.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3787976
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3787976
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku