Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3791131
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19713687.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3791131 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018111108 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 21/20  G01B 17/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2019/100222 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/214765 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schaeffler Technologies AG & Co. KG; Industriestrasse 1-3, 91074 Herzogenaurach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PSCHYKLENK, Michael; Am Schlossgarten 9, 91740 Röckingen; DE;
MEWS, Martin; Isaak-Loewi-Strasse 19, 90763 Fürth; DE;
SCHMIDT-KORTH, Martin; Schwabenstrasse 49, 90459 Nürnberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Postup a merací prípravok na meranie závitu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3791131
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3791131
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 11.03.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3791131
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2022 Typ Odoslané
EP 3791131
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku