Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3749228
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19707117.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3749228 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800002432 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/29   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2019050621 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019155316 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; Via Morego 30, 16163 Genova; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SINIBALDI, Edoardo; Viale Rinaldo Piaggio 34, 56025 Pontedera PI; IT;
HUAN, Yu; Viale Rinaldo Piaggio 34, 56025 Pontedera PI; IT;
MENCIASSI, Arianna; Viale Rinaldo Piaggio 34, 56025 Pontedera PI; IT;
MAZZOLAI, Barbara; Viale Rinaldo Piaggio 34, 56025 Pontedera PI; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3749228
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3749228
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3749228
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3749228
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku